Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 jelenlegi és jövőbeni Partnereink, szerződött kereskedelmi partnereink számára

Adatkezelő adatai és elérhetősége

Adatkezelő:  Az alábbiakban cégcsoportunk tagjait találja. A Cégcsoport tagjai közül   ön esetében mindig az az adatkezelő, akivel Ön kapcsolatot felveszi vagy amelyik Cégcsoport tagot Ön megkeresi. A Cégcsoport többi tagja részére az Adatkezelő az általa kezelt adatokat átadja, a Cégcsoport az adatbiztonság érdekében közös szabályzatokat alkot és közös védelemről gondoskodik. A Cégcsoport egyes tagjai saját maguk felelnek Adatkezelőként az általuk kezelt adatokért, ugyanakkor vállalják, hogy egymásnak átadott  adatok kezelésekor ugyanazon szabályok szerint járnak el.

1., DELTA-TRUCK Járműjavító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „DELTA-TRUCK”), Adatkezelő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 13., Adatkezelő e-mail címe: marketing@delta-truck.hu, Adatkezelő telefonszáma: +3615053500, Adatkezelő törvényes képviselője: Stefkó Péter, Adatkezelő részéről az adatkezelés során a kapcsolattartásra kijelölt személy: Székely Kálmán

2., VIARENT Haszonjárművek Magyaroroszági Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „VIARENT”) Adatkezelő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 13., Adatkezelő e-mail címe: marketing@viarent.com, Adatkezelő telefonszáma: +3624502250, Adatkezelő törvényes képviselője: Stefkó Péter, Adatkezelő részéről az adatkezelés során a kapcsolattartásra kijelölt személy: Székely Kálmán

3., DELTA-TRUCK s.r.o. (továbbiakban: „DELTA sro”) Adatkezelő székhelye: 821 08 Bratislava, Klincová 35., Slovakia Adatkezelő telefonszáma: +421917093074, Adatkezelő törvényes képviselője: Stefkó Péter, Adatkezelő részéről az adatkezelés során a kapcsolattartásra kijelölt személy: Kristián Valentík. Adatkezelő e-mail címe: marketing@viarent.com

4. DELTA-TRUCK FRANCE SAS (továbbiakban: „DELTA SAS”) Adatkezelő székhelye: 525 Imp. Nicolas Appert, 26780 Malataverne., France
Adatkezelő telefonszáma: +36209420821, Adatkezelő törvényes képviselője: Stefkó Boldizsár,
Adatkezelő részéről az adatkezelés során a kapcsolattartásra kijelölt személy: Stefkó Boldizsár. Adatkezelő e-mail címe: marketing@deltatruck.fr

5. VIARENT Česká republika s.r.o. (továbbiakban: „VIARENT CZ”) Adatkezelő székhelye: Národní třída 3687/42, 695 01 Hodonín, Česká republika.
Adatkezelő telefonszáma: +36209439778, Adatkezelő törvényes képviselője: Stefkó János,
Adatkezelő részéről az adatkezelés során a kapcsolattartásra kijelölt személy: Stefkó János. Adatkezelő e-mail címe: marketing@viarent.com

(továbbiakban DELTA-TRUCK Kft. a Viarent Kft. Delta sro, a Delta SAS és a VIARENT CZ külön-külön: „Adatkezelő”, együttesen: „Adatkezelők”)

Tevékenységünk, fogalmak meghatározás az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama

Az Adatkezelők közül a Delta-truck új, használt haszongépjárművek és félpótkocsik értékesítésével, felvásárlásával, szervízelésével, javításával és alkatrész kereskedelemmel foglalkozik, a VIA RENT járművek bérbeadásával foglalkozik, míg a Delta sro az összes tevékenységet folytatja.

Az Adatkezelők a kereskedelmi partnerekkel azok kapcsolattartói közreműködésével/útján (továbbiakban: Kapcsolattartók) tartják a kapcsolatot a marketing célú kapcsolatok, az ajánlatadások, a szerződések megkötése, teljesítése, a panaszok ügyintézése során.

Az Kapcsolattartók lehetnek a Partnereink ügyvezetői, tulajdonosai, alkalmazottai vagy megbízottjai, akik mindannyian természetes személyek.

Minden esetben a Kapcsolattartó tartozik felelősséggel azért, hogy az általa megadott adatok valósak és helyesek. Az Adatkezelőknek nem áll módjában a megadott adatok ellenőrzése. Amennyiben az Adatkezelő és a Partner között szerződéskötés történik, abban az esetben az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak a szerződésekre irányadó adatkezelés szabályaival kiegészülnek az adatkezelés céljának megváltozása folytán az Adatkezelő egyedi ajánlattételétől kezdődően.

Fogalommeghatározások:

Személyek:

Partner: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban áll vagy üzleti kapcsolatban állt vagy érdeklődik az Adatkezelő valamely üzleti tevékenysége, az általa ajánlott szolgáltatás, az általa szervezett bármely rendezvény, program iránt.

Kapcsolattartó: a Partner részéről az Adatkezelővel szemben, a Partner képviseletében eljáró természetes személy attól függetlenül, hogy milyen körben rendelkezik képviseleti joggal

Egyéb Érintett: az a természetes személy, aki a Partner képviseletében vagy a Partner részéről az Adatkezelőnél esetileg jár el, a kapcsolattartástól független cél érdekében, különösen: rendezvényeken, versenyeken, teszt vagy próbavezetéseken,  járművek kipróbálásán, roadshow-n, Járművezetőként káreseményben.

Látogató: aki az Adatkezelő honlapjára lép.

Felhasználó: aki az Adatkezelő  honlapján az adatkezelési szabályzat megismerését igazolja, valamely adatát megadja és/vagy szolgáltatás igénybevételét
kezdeményezi.

Gyártó: az a jogi személy, amely haszonjárműveket állít elő és forgalmazza azokat az Adatkezelők részére. A Gyártón minden esetben azt a vállalatot kell érteni, amelyik az érintett Partner szerződésének tárgyát képező járművet gyártja, forgalmazza. Gyártó az a vállalat is, amely a Gyártó vállalataként kizárólag a Gyártó által gyártott jármű forgalmazására jött létre.

FORD OTOSAN: az a jogi személy, amely FORD márkájú járművek gyártója, és amely egyben a Gyártó fogalma alá tartozik

Biztosító: az a jogi személy, amelynek üzleti tevékenysége biztosítási szerződések, saját nevében történő megkötése és a biztosítási szerződésben elvállalt kötelezettségek teljesítése.

Call Center: a Cégcsoport azon szervezeti egysége vagy az a közreműködő, akit az Adatkezelő azzal bíz meg, hogy képviseletében a Partnert vagy a Felhasználót az Adatkezelő által meghatározott céllal megkeresse.

Cégcsoport: A DELTA-TRUCK Kft., a Viarent Kft., a Delta Vagyonkezelő Kft., a DELTA-TRUCK s.r.o,, a VIARENT Česká republika s.r.o. és a Delta-Truck France SAS mindegyike vagy bármelyike.

Felhatalmazott Kereskedő: az a személy, akinek a Gyártóval és/vagy a FORD OTOSAN-nal szerződése van az általuk gyártott járművek forgalmazására, valamint a forgalmazáshoz kapcsolódó, a szerződéskötés utáni szolgáltatásokra (after sales), ezért a Gyártó és/vagy a FORD OTOSAN képviseletében ismerteti, reklámozza, harmadik személyek részére ajánlja, értékesíti annak járműveit.

Felhatalmazott Szerviz: az a személy, akinek a Gyártóval szerződése van az általuk gyártott járművek karbantartására, javítására, a garanciális feladatok ellátására és/vagy az alkatrészek forgalmazására és/vagy a forgalmazáshoz kapcsolódó, a szerződéskötés utáni szolgáltatásokra ( after sales), ezért a Gyártó és/vagy a FORD OTOSAN képviseletében harmadik személyek részére azoknak a Gyártó által gyártott járműveit karbantartja, javítja, a garanciális feladatokban közvetít és/vagy az alkatrészeiket forgalmazza és/vagy a forgalmazáshoz kapcsolódó, a szerződéskötés utáni szolgáltatásokat teljesíti.

Adatok:

Természetes személyazonosító adatok: név, lakcím

Kapcsolattartási adatok: kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, skype címe vagy más közösségi platformon általa nyilvánosságra hozott olyan elérhetősége, mely a Partner képviseletére szolgál.

Hivatalos Személyazonosítók: az arra jogosult nemzeti hatóságok által kiállított személyazonosító számok, különösen: útlevélszám, személyazonosító igazolvány száma, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és a személyi azonosító, adóazonosító jel, vezetői engedély száma, forgalmi engedély száma). Amennyiben a személyazonosítóról másolat készült, abban az esetben ez hatóság vagy pénzügyi vállalkozás részére kerül átadásra, melyet (M) mutat a táblázatban

Pénzügyi adatok: bankkártya száma, bankszámlaszám és a bankszámlára, valamint az ezekre vagy ezekről történő teljesítésekre vonatkozó adatok ideértve a teljesítések azonosÍtó számait.

Bűnügyi nyilvántartási adatok: Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok, beleértve a közlekedési szabálysértéseket is;

Egészségügyi adatok: jelenlegi vagy korábbi fizikai vagy pszichikai állapotra, egészségi állapotra, sérülésre vagy fogyatékosságra, elvégzett orvosi beavatkozásokra kórtörténetre vonatkozó adatok;

Partner elégedettség mérésének elvégzéséhez és feldolgozásához szükséges adatok szükséges adatok: a Partner neve, székhelye, kapcsolattatója, ügyfélbesorolása, ügyfélszáma járműadatok (alvázszám, márka, modell); a jármű alvázszámának, vásárlásának és számlájának időpontja, szervizlátogatással kapcsolatos adatok (garancia/kulantéria folyamat, átadás helye, esemény dátuma, számlázás dátuma), szerződéses adatok (ügyfélszám); számlázási és fizetési adatok (fizetés módja, számlázás dátuma);

Partner elégedettség mérési folyamatával kapcsolatos adatok: kérdésekre adott válaszok elektronikusan, papír alapon vagy az azokról készült esetleges hangfelvételek, melyeket a Járművel és a Járművön elvégzett szolgáltatásokkal vagy azok hiányával kapcsolatban válaszol meg a Partner, a Kapcsolattartó vagy az egyéb érintett.

Jótállással/szavatossággal (garancia) kapcsolatos adatok: az Adatkezelők valamelyike és a Partner között megkötött szerződés alapján a Partner neve, székhelye, kapcsolattatója, ügyfélbesorolása, ügyfélszáma járműadatok (alvázszám, márka, modell);  a jármű alvázszámának, vásárlásának és számlájának időpontja,  szervizlátogatással kapcsolatos adatok (garancia/kulantéria folyamat, átadás helye, esemény dátuma, számlázás dátuma), szerződéses adatok (ügyfélszám); számlázási és fizetési adatok (fizetés módja, számlázás dátuma); a Jármű futásteljesítményére, szervízeire, a szervízek során és a jótállás időtartama alatt elvégzett vizsgálatokra és azok eredményeire valamint az elvégzett munkákra és a munkák során beépített anyagokra, ide értve az egyes igényérvényesítésekkel kapcsolatosan keletkezett e pontban felsorolt adatokat és ezekhez kapcsolódó levelezéseket a Partner, az Adatkezelő és a Gyártó között

Szerviz szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok: az Adatkezelők valamelyike és a Partner között  különösen, de nem kizárólagosan karbantartás, javítás, járművek vizsgáztatása, a mindenkori általános vállalási feltételek szerinti (továbbiakban ) szolgáltatásra megkötendő vagy megkötött szerződés alapján az Adatkezelők valamelyike és a Partner között megkötött szerződés alapján a Partner neve, székhelye, kapcsolattatója, ügyfélbesorolása, ügyfélszáma járműadatok (alvázszám, márka, modell);  a jármű alvázszámának, vásárlásának és számlájának időpontja,  szervizlátogatással kapcsolatos adatok (garancia/kulantéria folyamat, átadás helye, esemény dátuma, számlázás dátuma), szerződéses adatok (ügyfélszám); számlázási és fizetési adatok (fizetés módja, számlázás dátuma), a  jármű futásteljesítményére, szervízeire, a szervízek során elvégzett vizsgálatokra és azok eredményeire valamint az elvégzett munkákra és a munkák során beépített anyagokra valamint munkafázisokra vonatkozó  adatok ide értve az egyes igényérvényesítésekkel kapcsolatosan keletkezett e pontban felsorolt adatokat és ezekhez kapcsolódó levelezéseket a Partner, az Adatkezelő és a Gyártó között.

Adatok megkülönböztetése az adatkezeléshez adott hozzájárulás megtagadása esetére:

Kierősített betűtípussal megadott Adatok: amennyiben a táblázat kierősített betűtípussal megjelölt adatait nem adja meg, abban az esetben az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatást az Adatkezelő nem tudja biztosítani. Ezeknek az adatoknak a hiánya szerződések megkötésének vagy teljesítésének vagy szolgáltatások teljesítésének lehet akadálya. Amennyiben közvetítő szerepet tölt be az Adatkezelő szolgáltatásának teljesítésével (jellemzően: biztosítás, finanszírozás közvetítése, kárügyintézés, hatósági nyilvántartásokban adatok átvezetése), abban az esetben az adatszolgáltatás hiánya akadálya lehet a közvetítés megfelelő teljesítésének.

Nem kierősített betűtípussal megadott adatok: ezek az adatok az ön beleegyezéstől, megítélésétől függően kerülnek megadásra. Az adatok közlésének a hiánya nem akadálya a szolgáltatásnak, de az elképzelhető, hogy az Adatkezelő nem lesz képes ön személyre szabott szolgáltatást vagy Önnek legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtani, illetve a szolgáltatásokat korlátozottan tudja nyújtani.

Az Adatkezelő adatkezelésének alapelvei:

  1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átláthatóan végezzük;
  2. az adatkezelési tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé tesszük minden honlapunkon, applikációnkban, bármely más módon történő jelentkezés során az adatok közlése előtt.
  3. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása:
  4. a (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja, ha az adatok közlésére kerül sor; a pipa  és/vagy az applikáció letöltése az adatkezelési tájékoztató megismerését tanúsítja  és adatkezelési hozzájárulásnak minősül;
  5. a telephelyeinken kinyomtatva, az általunk szervezett rendezvényeinken kinyomtatva, a kereskedőinknél nyomtatott formában és elektronikus elérési útvonallal levélküldési lehetőséggel egyaránt folyamatosan rendelkezésre áll az adatkezelési tájékoztató.

Összefoglalva: Az  adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az Partner vagy az  érintett , egyéb érintett, Látogató egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  1. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
  2. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Felhasználási segédlet:

Az alábbiakban Ön egy táblázatot talál. A Táblázat első oszlopában keresse meg azt vagy azokat címszavakat, amelyek az Adatkezelő és az Ön kapcsolatát legpontosabban meghatározzák – ezeket az adatkezelés céljával azonosítottuk. Elképzelhető, hogy Az Adatkezelő és Ön, a Partner többféle kapcsolatban állnak, ebben az esetben Ön az első oszlopban több rubrikát talál majd Önre megfelelőnek, ezért több adatkezelési cél alapján kell, hogy ellenőrizze az adatkezeléssel kapcsolatos Tájékoztatónkat. Kérjük, hogy legyen figyelemmel arra is, hogy elképzelhető, hogy a Cégcsoportunk több tagjával elérő kapcsolatban áll, így különféle sorok a Cégcsoportunk különféle tagjaival kapcsolatosan adnak Önnek tájékoztatást.

Adatkezelés célja Kezelt adatok Adatkezelés jogalapja a GDPR alapján Adatok forrása Adattovábbítással érintettek Adatkezelés időtartama Adattárolás
termékek vagy szolgáltatások értékesítése során ajánlati eljárás  Partner és ajánlattevő kapcsolattartási adatok, levelezések, ajánlatok a Partner és Kapcsolattartója  hozzájárulása Partner kapcsolattartója cégcsoport tagjai,  amennyiben a  Partner a az Adatkezelő közreműködésével a Gyártóval köt szerződést vagy Gyártó vállal jótállást, abban az esetben a gyártó, az ajánlatból eredő igényérvényesítés elévülési idejéig  elektronikusan
jármű vagy alkatrész beszerzés során a

 

szerződéskötés valamint a teljesítés után utólagos szolgáltatások (aftersales) ügyfélkapcsolati kezelése,

 Partner és természetes személy szerződő személyazonosító és kapcsolattartási adatai levelezések, ajánlatok, a szerződés, a szerződés teljesítésével kapcsolatos személyes adatok (pl: meghatalmazott járművezető kapcsolattartási és természetes személyazonosító adatai) szerződés teljesítése érdekében, közhiteles regisztrációs nyilvántartásokban történő adatbejelentés érdekében Partner szerződéskötő és/vagy Partner kapcsolattartó cégcsoport tagjai, gyártók, márkaszervízek és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtói, a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igényérvényesítés elévülése+12 hónapig, elektronikusan és papír alapon
Jármű jótállás/szavatosság, garancia,szervízelés teljesítése, ügyfélkapcsolati kezelése  Partner, Partner képviseletében eljáró kapcsolattartóinak a kapcsolattartási adatai,   a Partner képviseletében eljáró meghatalmazottaknak  a személyazonosító adatai abban az esetben, ha a meghatalmazás nem áll rendelkezésre (jellemzően: járművezetők) és kapcsolattartási adatai,  a járművek jótállására és a járművek szervízelésére vonatkozó levelezések, ajánlatok,  teljesítési igazolások, levelezések  szerződés teljesítése érdekében, a meghatalmazott személyazonosítása érdekében Partner szerződéskötő és/vagy Partner kapcsolattartó, az Adatkezelő, az Adatkezelő azon alvállalkozója, aki a jótállás teljesítésében, a jármű szállításában vagy a  szervízelésben, javításban részt vesz, a Gyártó cégcsoport tagjai, gyártók, gyártók képviseletei, gyártók által fenntartott call centerek, márkaszervízek és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtói a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igényérvényesítés elévülése+12 hónapig, amennyiben a dokumentum a beszámolóhoz kapcsolódó alapbizonylat, abban az esetben a számviteli és adójogszabályokban rögzített időtartamig elektronikusan, a megrendelések és teljesítéseket igazoló dokumentumok kinyomtatott formában papír alapon
Jármű beszerzés finanszírozásában történő közreműködés  Természetes személy  Partner  természetes személyazonosító és kapcsolattartási adatai, Partner pénzügyi adatai,  Hivatalos személyazonosítók (M), aláírásminták másolata (M), biztosítási kötvény másolata(M) szerződés teljesítése érdekében Partner szerződéskötő és/vagy érintett kapcsolattartó, pénzügyi szolgáltatást végző társaság pénzügyi szolgáltatást végző társaságok, melyek a finanszírozás során, előszűrést végeznek, ajánlatot tesznek, szerződést kötnek a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igényérvényesítés elévülése+12 hónapig, amennyiben a dokumentum a beszámolóhoz kapcsolódó alapbizonylat, abban az esetben a számviteli és adójogszabályokban rögzített időtartamig  elektronikusan
biztosítás megkötésében közreműködés  Partner személyazonosító és Partner kapcsolattartási adatai, pénzügyi adatok,

 

biztosítási kötvény másolata

szerződés teljesítése érdekében Partner  szerződéskötő és/vagy Partner kapcsolattartója, biztosítási szolgáltatást végző társaság biztosításók, biztosítás közvetítési szolgáltatást végző társaságok, a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igényérvényesítés elévülése+12 hónapig azzal, hogy a Partner személyazonosítója a biztosítási szerződés megkötése után haladéktalanul törlésre kerül  elektronikusan
műszaki vizsgáztatásában közreműködés természetes személy Partner  természetes személyazonosító és  Partner kapcsolattartási adatok, személyazonosítók, biztosítási kötvény másolata szerződés teljesítése érdekében,

 

jogszabályi kötelezettség érdekében

Partner szerződéskötő és/vagy Partner kapcsolattartó közlekedési hatóság és a járműnyilvántartást vezető hatóság a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igényérvényesítés elévülése+12 hónapig, azzal, hogy a Partner személyazonosítója a  vizsgáztatás után haladéktalanul törlésre kerül  papír alapon
jármű nyilvántartással kapcsolatos  ügyintézés  természetes személy Partner személyazonosító és Partner kapcsolattartási adatok, aláírásminta másolata biztosítási kötvény másolata jogszabályi kötelezettség érdekében Partner szerződéskötő és/vagy Partner kapcsolattartó Kormányzati szervek, mint például a járműnyilvántartó hatóságoktól és adóhatóság;

 

 

járműnyilvántartási eljárásban közre működő megbízott, járműnyilvántartás, Pénzügyi szolgáltató, amely finanszírozást biztosít a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igényérvényesítés elévülése+12 hónapig, azzal, hogy a Partner személyazonosítója a  vizsgáztatás után haladéktalanul törlésre kerül papír alapon
biztosítási kárrendezés ügyintézése   Természetes személy  Partner, a balesettel érintett járművektermészetes személy tulajdonosa, üzembentartója, járművezetői, károsultjai és károkozói személyazonosító és  a Partner kapcsolattartási adatok, személyazonosítók (M), bűnügyi nyilvántartási adatok, egészségügyi adatok,

 

biztosítási szerződések és károk bejelentéseinek, baleseti bejelentéseinek, károsultaknak személyazonosító és egészségügyi adatai, biztosítási kárrendezéssel kapcsolatos levelezések

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke és szerződés teljesítése érdekében;

 

az egészségügyi vagy bűnügyi adatokat a Partner kifejezett  és külön beleegyezése esetén  kezeli az Adatkezelő

Partner szerződéskötő és/vagy Partner kapcsolattartó, az igényérvényesítést indító vagy abban érdekelt személy, kárbejelentés, Pénzügyi szolgáltató, amely finanszírozást biztosít biztosítási ügyintézésben , kárrendezésben, közreműködők, biztosító, és kárszakértők ,javításban közreműködő vállalkozások, Pénzügyi szolgáltató, amely finanszírozást biztosít, Marsh Biztosításközvetítő Zrt. a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igényérvényesítés elévülése+12 hónapig;

 

az egészségügyi vagy bűnügyi adatokat a Partner az Adatkezelő haladéktalanul átadja a biztosítónak, majd a biztosító részére történő adattovábbítást követően haladéktalanul töröljük vagy megsemmisítjük, , azzal, hogy a természetes személyek személyazonosítója az adattovábbítás után haladéktalanul törlésre kerül

 elektronikusan és papír alapon
Járművek külföldi meghibásodásával kapcsolatos ügyintézés bérlet és jótállás időtartama alatt Partner személyes adatai, megrendelés és teljesítés folyamatának hangfelvételei az Adatkezelő jogos érdekének teljesítése érdekében a gyártók által működtetett, szerviz szolgáltatást koordináló társaságok cégcsoport tagjai, gyártók, gyártók képviseletei, gyártók által fenntartott call centerek, márkaszervízek és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtói a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igényérvényesítés elévülése+12 hónapig elektronikusan
Számlázás, pénzügyi követelések és kötelezettségek teljesítése, könyvelési nyilvántartások vezetése Partner személyazonosító és kapcsolattartási adatok, pénzügyi adatok szerződés teljesítése érdekében, jogszabályi kötelezettség érdekében Partner  szerződéskötő és/vagy érintett kapcsolattartó, közhiteles nyilvántartások, NAV adatbázisok Cégcsoport tagjai, könyvvizsgálók, adószakértők, tanácsadók és pénzügyi szolgáltatást nyújtók jogi szakértő, gyártó, adóhatóságok  ha az adatot tartalmazó  dokumentum a beszámolóhoz kapcsolódó alapbizonylat, abban az esetben a számviteli és adójogszabályokban rögzített időtartamig  elektronikusan és papír alapon
kintlevőségek és jogviták kezelése jogi igények érvényesítése vagy azzal szembeni védekezés során polgári peres, nem peres eljárásokban Partner személyazonosító és kapcsolattartási adatok,  hivatalos személyazonosítók, folyamatban levő kárigények végrehajtása során szerződés teljesítése érdekében Partner szerződéskötő és/vagy érintett kapcsolattartó, közhiteles nyilvántartások, NAV adatbázisok szakértők, jogi képviselők, közjegyzők,  bíróságok,  végrehajtók, felszámolók,  vitarendezési szervezetek a dokumentum a beszámolóhoz kapcsolódó alapbizonylat, abban az esetben a számviteli és adójogszabályokban rögzített időtartamig elektrtonikusan és papír alapon
 Jármű Tesztvezetése, kipróbálása a Járművekre történő, az Adatkezelő által ajánlott szolgáltatásokra és a járművek tulajdonságainak megismerésére Partner személyes adatai,  Partner J árművezetőjének Hivatalos  személyazonosítói, szerződés teljesítése érdekében Partner, Partner Kapcsolattartója, Járművezető Cégcsoport tagjai, Gyártó A Járművezető adatai a Jármű sérülés és hibamentes  visszavétele után haladéktalanul törlésre kerülnek, amennyiben vita van, annak jogerős lezárását követően az elévülési idő elteltéig őrizzük. A Partner és a Kapcsolattartó adatait  visszavonásig őrizzük, de nem tovább, mint 10 évig elektronikusan
Rendezvények, események, Roadshow, bemutató, kiállítás:  a Partner preferenciáinak megismerésére, az általa igénybe vehető szolgáltatások és elvárások személyre szabására, a meglevő üzleti kapcsolatok kezelésére és fejlesztésére, az Adatkezelő által ajánlott szolgáltatásokra és a járművek tulajdonságainak megismerésére, a jogi megfelelőségek biztosítására Partner és Partner kapcsolattartójának kapcsolattartási adatai, a Partner által az Adatkezelők bármely szolgáltatásával kapcsolatosan,  érdeklődési területként megjelölt adatok, a Partner, Kapcsolattartó  hozzájárulása alapján Partner és Partner Kapcsolattartója Cégcsoport tagjai , Gyártó Mindaddig, amíg a hozzájárulását visszavonja, de nem tovább, mint 10 évig  elektronikusan
Marketing tevékenység, amelynek során az Adatkezelő tájékoztatja a Partnert a meglevő vagy jövőbeni szolgáltatásairól, termékeiről, ezek akcióiról, személyre szabott ajánlatok érdekében felméri a Partner igényeit a Partner által a hozzájárulásában megadott csatornákon: telefon, mail, személyes, hírlevél egyéb közösségi platform megosztása útján A Partner által a marketing célú kapcsolattartásra kapcsolattartási fajtánként megadott kapcsolattartási adatok – csatornánként, Partner járműveivel kapcsolatos adatok, Partner üzleti  tevékenységére és annak területére, Partner preferenciáira, és múltbéli beszerzéseire  vonatkozó jellemző adatok a Partner, Kapcsolattartó  hozzájárulása alapján Partner és Kapcsolattartója cégcsoport tagjai,

 

gyártó

az Ön által a hozzájárulásában megjelölt időtartamig vagy az Ön hozzájárulásának a visszavonásáig. Az Adatkezelő szolgáltatásai  tartós szolgáltatások, emiatt szolgáltatás igénybevétele esetén annak megszűnésétől számított elévülési időt követő 12 hónapig elektronikusan
Adatkezelő által szervezett akciók, nyeremények és versenyek Adatkezelő és Kapcsolattartójának kapcsolattartási adatai, az Adatkezelő járműveivel, beszerezni tervezett járműveivel, a meglevő vagy beszerezni tervezett Járművek felhasznállásával, tulajdonságaival kapcsolatos adatok, A Partner, a kapcsolattartója, a verseny résztvevőjének a hozzájárulása alapján  az egyéb érintett A Cégcsoport tagjai; amennyiben a nyereményjáték vagy verseny szervezésében a Gyártó az cégcsoport szerződött partnere, abban az esetben a Gyártó, közjegyző, aki a nyereményjátékot hitelesíti  a számviteli és adójogszabályok által meghatározott időtartamig; verseny résztvevőinek az adatait a következő verseny megtartásáig elektronikusan
versenyek és nyerteseik bemutatásával az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése, az események dokumentálása, az Adatkezelő tevékenységének bemutatása versenyek, résztvevőiről készült tömeg fotók, listák, nyertesek nyereményeinek átadásáról készült egyedi fotó, tudósítás, film, fotó, média anyag a Partner, a Partner kapcsolattartója, az egyéb érintett beleegyezése  egyéb érintett A Cégcsoport tagjai, Gyártó, szakmai hírportálok,  szakmai médiaszolgáltatók részére  a verseny megtartásától számított 10 évig  elektronikusan
Weblap látogatások során részletes tájékoztatás

 

a cookie-k címszó alatt és remarketing címszó alatt

A Partner, a Partner kapcsolattartója vagy az egyéb érintett, és aki a Weblapunkat vagy a közösségi platformjainkat látogatja Látogató  részletes tájékoztatás

 

a cookie-k címszó alatt és remarketing címszó alatt

 részletes tájékoztatás

 

a cookie-k címszó alatt és remarketing címszó alatt

 elektronikusan
közösségi platformok látogatása: facebook, instagram, twitter részletes tájékoztatás a közösségi média címszó  alatt részletes tájékoztatás a közösségi média címszó  alatt Látogató részletes tájékoztatás a közösségi média címszó alatt részletes tájékoztatás a közösségi média címszó alatt  elektronikus
bérbeadott járművek vagyonvédelme a  bérleti szerződések teljesítése során arra az esetre, ha a jármű eltűnik vagy a bérleti szerződés felmondása folytán azt követő 48 órán belül a bérlő nem adja vissza az Adatkezelő birtokába járművek helymeghatározási adatai az adatkezelő jogos érdekeinek védelme azzal a kikötéssel, hogy a GPS adatokkal nem folyik módszeres megfigyelés vagy profilkalkotás; a kezelt adatok olvasása, ellenőrzése  eseti, a kritikus eseményt követően kerül sor az adatok vizsgálatára a helymeghatározási adatokat gyűjtő, kezelő, rendszerező, feldolgozó személyek biztosítók, bűnüldöző szervek, bérlők, a járművek finanszírozásában résztvevő pénzügyi szolgáltatást nyújtó társaságok, jármű tulajdonos és üzemben tartó, járművezető a bérleti szerződés időtartama alatt 12 hónapos ciklusokban elektronikusan
az Adatkezelő járműveinek felkutatása

 

(kizárólag a bérleti szerződések esetében)

járművek helymeghatározási adatai, A Járművek bérlő Partnereinek személyes adatai, Járművezetőiknek az adatai, pénzügyi adatok az Adatkezelő jogos érdekeinek védelme Kormányzati szervek, pl: a személyek okmányait vagy  a járműveket nyilvántartó hatóságoktól és adóhatóságtól biztosítók, bűnüldöző szervek, bérlők, a járművek finanszírozásában résztvevő pénzügyi szolgáltatást nyújtó társaságok, jármű tulajdonos és üzemben tartó, elévülési időtartam lejártát követő 24 hónapig  elektronikusan
szerződést kötött Partner elégedettségének mérése az Adatkezelőnél Partner elégedettség méréséhez, mérésének elvégzéséhez, mérésével kapcsolatos adatok a Partner, a Partner kapcsolattartója vagy más  érintett beleegyezése a Partner vagy kapcsolattartója Cégcsoport tagjai vagy az általuk megbízott személy; FORD járművek esetében: Adatkezelő Delta-truck, FORD OTOSAN Adatfeldolgozója, a Mercedes Benz Hungaria Kft. és annak adatfeldolgozója a Ford Otosan és a Mercedes Benz Hungaria Kft. elektronikusan
Bankkártyával vagy bankszámla útján történő fizetés

 

 

 

 

a Partner személyes adatai: név, cím, bankkártyaszám, bankszámlaszám A Partner beleegyezése Partner vagy közhiteles nyilvántartás (cégjegyzék) bank vagy pénzügyi intézmény, amely a bankszámla vagy bankkártya kezelésében érintett kizárólag a pénzügyi intézménynek kerülnek átadásra elektronikusan

 CÍMZETTEK -ADATTOVÁBBÍTÁSSAL ÉRINTETTEK

Abban az esetben, ha a Partner (érintett) kiválasztja a számára megfelelő  Járművet, Finanszírozót vagy biztosítást, az Adatkezelő ezeknek   Gyártónak, Finanszírozónak vagy Biztosítónak továbbítja az adatait . Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, az adatok továbbítására az érintett hozzájárulásával kerül sor. Az adatok továbbítása történhet papír alapon vagy elektronikusan.

Az  Adatkezelők  ügyféligényeket  az érintettek hozzájárulása alapján elektronikus úton átadják egymásnak. A következő releváns adatok kerülnek átadásra: érintettek
neve, telefonszáma, e-mail címe.

Weblap, Facebook, Twitter vagy egyéb közösségi platform látogatása során gyűjtött adatokkal kapcsolatos tájékoztatás:

SÜTIK (COOKIE-K)

A Weblapunkon különböző formában sütiket használunk. A sütik kis adatcsomagok, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük és amelyek az Ön felhasználási szokásainak elemzésére szolgálnak. A folyamat során létrejött adatot a szolgáltató szerverére kerülnek és ott tárolják őket. A sütik segítségével komfortosabbá, hatékonyabbá, illetve biztonságosabbá tehető a weboldal használata. A sütik segítségével mérhető az oldal látogatottsága és segítik az általános navigációt. A témáról bővebben itt tájékozódhat: https://deltatruck.hu/sutik-kezelese/

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Weblapunkon úgy nevezett közösségi modulokat (plugin-eket) használunk, mint a Facebook, Instagram, YouTube és a Twitter. Ezeket a szolgáltatásokat a Facebook Inc., Google Inc. és Twitter Inc. szolgáltatja („szolgáltató”).

A Facebook üzemeltetője Facebook (Facebook”). A Facebook pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheti meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter üzemeltetője a Twitter Inc., („Twitter”). A Twitter pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheti meg: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/tweet-button/overview

Ha felkeresi valamelyik Weblapunkat, amely pluginokat tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook, a Google vagy a Twitter szerverével. A pluginok tartalmát a mindenkori szolgáltató direkt a böngészőjébe közvetíti és beépül az oldalba. A pluginok beépítésének köszönhetően a szolgáltató információkat kap arról, hogy a böngészője betöltötte a megfelelő oldalt akkor is, ha nem rendelkezik profillal vagy épp nincs bejelentkezve. Ez az információ (az IP címet is beleértve) a böngészőjétől közvetlenül a szolgáltató USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják.

Ha valamelyik szolgáltatónál bejelentkezett, a szolgáltatók az Ön látogatását a Weblapunkon hozzárendelik az Ön Facebook, illetve Twitter profiljához. Ha kapcsolatot teremtenek a pluginokkal, pl. használják a „Tetszik”, lletve a „Twitter” gombokat, a megfelelő információ is közvetlenül a szolgáltató szerverére továbbítják és ott tárolják.

Az információk felkerülnek a közösségi hálóra, illetve megjelenik az adott Szolgátlató oldalán és ott feltünteti az Ön adatait. Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, információkat az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, az Ön jogairól és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről a szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseiben olvashat:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

YouTube: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Waze: https://www.waze.com/hu/legal/privacy

Ha nem akarja, hogy a Google, Facebook, Instagram, YouTube, Waze vagy a Twitter adatokat gyűjtsön az Ön online tevékenységéről, akkor az Weboldalak felkeresése előtt jelentkezzen ki a megfelelő szolgáltatótól. A pluginok betöltését a böngészőjébe az Add-Ons segítségéve teheti meg pl. Skript-Blocker „NoScript” (http://noscript.net/).

GOOGLE ANALYTICS

Ez az oldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics webanalízis szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, az Ön számítógépén tárolt fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a sütik segítségével létrehozott információkat általában a Google egyik szerverére, az USA-ba továbbítják és ott tárolják.

Az IP-anonimizálás ezen az oldalon történő aktiválása alapján azonban a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi szerződő államában először lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítják a teljes IP-címet a Google USA-ban található szerverére, majd ott rövidítik le. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra fogja használni ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalon történt eseményekről, és hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti a megfelelő plugint.

remarketing funkció használata

Célzott reklámok megjelenítése a „remarketing” segítségével.

Az Adatkezelők által üzemeltetett minden weblap oldalai és aloldalai úgynevezett „remarketing tag”-eket használnak. Remarketing tag-nek nevezzük a JavaScript elemeket, melyek a weboldal forráskódjában találhatók. Ha a felhasználó felkeresi az oldalt, ami tartalmaz remarketing tag-et, az online reklámok szolgáltatója (pl. Google) sütiket helyez el a felhasználó gépén, és hozzárendeli a megfelelő remarketing célcsoport listához. Ezeknek a sütiknek a feladata a remarketing kampányok (célzott reklámok) bekapcsolása más weboldalakon. Tanulmányok azt mutatják, hogy célzott reklámok alkalmazása sokkal érdekesebb az internet felhasználók részére, mint az olyan reklámok melyek iránt nem érdeklődnek közvetlenül, illetve nem állnak kapcsolatban a felkeresett oldalakkal.

Beállítási és deaktiválási lehetőségek

Harmadik személyek – beleértve a Google-t is – sütiket használnak reklámok bekapcsolásához, amik a felhasználó honlapunkon történt korábbi látogatásain alapulnak, ugyanakkor nem tárolnak személyes adatokat. Ezen honlapok felhasználói a Google-on keresztül kikapcsolhatják a sütik használatát úgy, hogy betöltik a  https://adssettings.google.com/authenticated felületét. Felhasználók továbbá kikapcsolhatják harmadik szolgáltatók által használt sütiket azáltal, hogy felkeresik a “Network Advertising Initiative” deaktiváló oldalt és ott módosítják a szükséges beállításokat.

FACEBOOK PIXEL

Oldalainkon a Facebook közösségi hálózatának remarketingcímkéi is elhelyezésre kerültek (1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA). Amikor meglátogatja oldalainkat, a remarketingcímkék közvetlen kapcsolatot létesítenek a böngésző és a Facebook szerver között. A Facebook az Ön IP-címével kapja meg az adatokat. Ennek eredményeként a Facebook hozzárendelheti a meglátogatott oldalainkat a felhasználói fiókjához. Ezt az információt felhasználhatjuk Facebook hirdetések megjelenítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldal szolgáltatóként nem ismerjük a továbbított adatok tartalmát és a Facebook használatát. További információ a Facebook adatvédelmi szabályzatában található: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ha nem kívánja hogy a Facebook az Egyéni közönségek célzással Ön adott listákhoz társítsa, akkor itt megszüntetheti az Egyéni Közönségek beállítását.

Adatbiztonság érdekében megtett intézkedések: az adatokat folyamatosan rendszerezzük, az adatok kezelésére, a hozzáférésre, a módosításra, törlésre és megsemmisítésre belső szabályzatokat és jogosultság kezelő rendszereket működtetünk, melyeket időszakonként felülvizsgálunk. A Partnerek adatait technikai és szervezési intézkedések védik a véletlen és/vagy jogellenes hozzáférés, megváltoztatás és megsemmisítés, illetve egyéb adatkezelés tekintetében, ideértve a Partnerek adatainak jogosulatlan közlését és továbbítását is. Ilyen intézkedések többek között a következők: a megfelelő tűzfal biztosítása, valamint a biztonságos és ellenőrzött berendezések és szerverszobák használata. Az adatbiztonság különösen fontos az informatikai rendszereket és szolgáltatásokat nyújtó és megvalósító harmadik felek (pl. adatkezelést végző alvállalkozók) megbízásakor. Az adatbiztonsági követelményeket megfelelően betartjuk az informatikai rendszerekhez való hozzáférések kezelése és ellenőrzése során.

  • Joggyakorlás

A jogainak gyakorlása során igyekszünk soron kívül eljárni. Legfeljebb 30 napunk áll rendelkezésre a válaszra és a kérés elfogadása esetén ennek teljesítésére. Kérjük, hogy a Bevezetőben megadott e-mailre vagy postai úton székhelyünkre címzett levélben éljen e jogával. Ha a személyazonosítás szükséges lesz az igény elbírásához, akkor ezt kérni fogjuk. Ha a személyazonosságát nem tudja igazolni, és kétely merül fel az azonosítás során, akkor a választ nem tudjuk megadni. Válaszunkat minden esetben közöljük ugyanolyan úton, ahogy a kérést kaptuk, és értesítjük a kérés teljesítéséről.

Információkhoz való hozzáférés:

Joga van ahhoz, hogy a nem Ön által átadott személyes adataival kapcsolatban információkat kapjon tőlünk – ezeket az adatkategóriákat a II. pontban részleteztük. Az általunk kezelt adatait rendelkezésre bocsátjuk.

Helyesbítéshez való jog:

Ha azt tapasztalja, hogy az adatai nem pontosak vagy azok megváltoztak az adatok, kérjük, hogy minél hamarabb forduljon hozzánk, hogy az adatait helyesen rögzítsük.

Adatai törléséhez való jog:

Az Adatkezelő minden olyan adatot töröl, amelynek kezelésére nincsen joga, mert a cél alapján nem indokolt, megszűnt, az adatkezelés jogellenes. Kérheti azt, hogy töröljük az adatait. Ha szerződést kötöttünk, akkor a megadott adatok törlését nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan adatra vonatkozna, amely a szerződéssel összefüggésben van mindaddig, amíg szerződéses kapcsolatban vagyunk, vagy a szerződéses kapcsolatok megszűnt, de bármelyikünk egymással szemben igényt érvényesíthet. A többi adat törlésére joga van mind azokban az esetekben, ha nincsenek egymással szemben igényeink. Ha a szerződéskötés előtt kéri az adatok törlését abban az esetben ez eredményezheti a szerződéstől elesését.

Az adatkezeléshez adott jog visszavonásához a joga:

Visszavonhatja, az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulást. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása hírlevél alján folyamatosan biztosított. Más esetben a hozzájárulás visszavonása akkor eredményezi az adatainak a törlését, ha a szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez az adatkezelésre nincsen szükség. Ha a szerződéskötés előtt kéri az adatok törlését abban az esetben ez eredményezheti a szerződéstől elesését.

Korlátozáshoz való jog:

Ha a vitatja az adatainak a pontosságát vagy az a véleménye, hogy nem kezelhetjük az adatait abban az esetben korlátozzuk az adatkezelést mindaddig míg megvizsgáljuk, hogy mit kell tennünk azokkal.

Mit jelent a korlátozás?

A korlátozás időtartama alatt csak a beleegyezésével vagy bármelyikünk igény érvényesítéséhez vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelhetjük az adatokat. A döntésről minden esetben tájékoztatjuk, tudni fogja azt is, hogy teljesítettük a kérést, vagy elutasítottuk azt, és fenntartjuk jogunkat az adatai kezelésére.

Adathordozhatósághoz való jog

A számítógépes nyilvántartásunkban kezelt személyes adatait kérésére egyszerű, elektronikusan konvertálható formában kimentjük és átadjuk. Ezt a jogot a jogszabály biztosítja, és eleget teszünk a kötelezettségünknek.

Tiltakozáshoz való jog

A Kapcsolattartó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint  valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.  Ha az Adatkezelő a Kapcsolattartó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Kapcsolattartó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.   Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Kapcsolattartó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslati jog

Természetesen törekszünk arra, hogy a legkevesebb adatot, a legrövidebb ideig, a célokhoz kötötten biztonságosan kezeljünk. Mind erről megfelelő tájékoztatást kívánunk adni, és a jogos kéréseit teljesíteni kívánjuk, a határidő 30 nap. Ennek ellenére előfordulhat, hogy nem értünk egyet, vita alakul ki közöttünk.

Amennyiben bármilyen panasza van, kérjük, keresse:

– név: Delta-Truck Kft.

– mail cím: marketing@delta-truck.hu

– telefon: +36 24 50 22 50

NAIH: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság: a Partner, a Kapcsolattartó vagy egyéb érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék.

Készült: Szigetszentmiklós, 2023.01.31.

Köszönjük!