Informații privind protecția datelor

Stimate Client!

Vă rugăm, citiți cu atenție informațiile noastre de confidențialitate înainte de a vă prezenta datele personale:

 Delta– Truck Járműjavító és Kereskedelmi Srl, împreună cu Via Bérautó Srl. vă informăm despre următoarele cu privire la gestionarea și protecția datelor personale furnizate:

Datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră sunt gestionate de Delta-Truk Járműjavító és Kereskedelmi Srl (cu sediul: 2310 Szigetszentmiklós, str. Leshegy, nr. 13, cod fiscal: 10544350-2-13, înregistrat în Registrul Comerțului cu numărul: 13-09-090615), și Via Bérautó Srl. (cu sediul: 2310, Szigetszentmiklós, str. Leshegy, nr. 13, cod fiscal: 10935491-2-13, înregistrat la Registrul Comerțului cu numărul: 13-09-090287) în calitate de Administrator de date (Denumit în continuare Administrator).

În cazul în care ne furnizați informațiile dumneavoastră personale fie în format electronic, fie prin poștă, le vom trata în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI întocmit pe 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare Regulamentul privind protecția datelor).

În conformitate cu cele susmenționate, sunteți de acord să înregistrați, să gestionați și să declarați că informațiile furnizate sunt corecte și că au fost furnizate în mod voluntar prin trimiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal (înregistrare online, raportare prin e-mail sau prin poștă.

Vă informăm că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră voluntar. Vă dați acordul pentru prelucrarea datelor, sunteți de acord cu procesarea, păstrarea datelor cu caracter personal de către Operatorul de date cu caracter personal.

Operatorul de date cu caracter personal păstrează confidențialitatea datelor personale și va lua toate măsurile necesare pentru a le facilita, precum și alte gestionări securizate a datelor legate de stocarea, prelucrarea și protecția datelor în vederea păstrării a datelor. Firma noastră nu transferă datele cu caracter personal către terți, cu excepția cazurilor impuse de lege și incluse în formularul de consimțământul personal. Pentru a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal, folosim mai multe măsuri de securitate pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat, a distrugerii accidentale, a deteriorării datelor sau modificării.

Dreptul la informare și la modificarea datelor:

Aveți dreptul în orice moment să solicitați informații de la Operatorul de date cu caracter personal despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs., scopul, baza legală, durata prelucrării și cine sau în ce scop primește sau a primit datele dumneavoastră. Operatorul de date cu caracter personal furnizează informațiile solicitate în scris în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii. Mai mult decât atât, puteți solicita în orice moment corectarea sau ștergerea datelor dvs. înregistrate incorect, sau puteți bloca datele dvs., sau puteți obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Operatorul de date cu caracter personal va fi obligat să șteargă datele în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, – în cazul în care acestea nu sunt recuperabile – și va furniza informații cu privire la solicitarea dumneavoastră, respingere a cererii de ștergere sau cu privire la prelucrarea datelor. În caz contrar Operatorul de date cu caracter personal va examina cererile cât mai curând posibil și în cel mult 30 de zile de la data depunerii lor, ia o decizie cu privire la temeinicia cererii și informează solicitantul în scris cu privire la decizia sa.

Puteți trimite cererea dumneavoastră cu privire la cele mai sus la adresa de e-mail marketing@delta-truck.hu cu subiectul „Administrarea datelor”. De asemenea, puteți trimite cererea dumneavoastră prin poștă la următoarea adresă: 2310, Szigetszentmiklós, str. Leshegy, nr. 13, scrieți pe plic cuvântul „Administrarea datelor”.

Vă informăm, că corectitudinea datelor este responsabilitatea dumneavoastră, Operatorul de date cu caracter personal nu va fi responsabil pentru datele incorecte furnizate.

Executare juridică

În caz de încălcare a drepturilor de date cu caracter personal, puteți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libera circulație a Informațiilor (1125, Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) sau pe pagina de web: www.naih.hu, adresa de e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), sau cu alte cereri, puteți aplica în fața instanței civile competente în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Durata de aplicare al acestui prospect

Acest prospect intră în vigoare la 8 Ianuarie, 2018. Operatorul de date cu caracter personal își rezervă dreptul de a modifica informațiile privind gestionarea datelor. Orice modificare a acestui prospect va fi publicată pe site-ul nostru.

Data: 8 Ianuarie, 2018, Szigetszentmiklós