Act de renunțare

Utilizarea paginii de web www.deltatruck.hu este reglementat de legile Ungariei. Operatorul a dezvoltat această pagină pentru scopuri educaționale, de informare personală și de comunicare. Poți naviga pe site după cum dorești. Copierea informațiilor de pe site poate fi efectuat doar pentru uz personal și nu pentru uz comercial, și trebuie să incluzi toate observațiile referitoare la drepturile de copie și proprietate intelectuală. Cu toate acestea, se interzice distribuirea, modificarea, transmiterea, reutilizarea, transmiterea sau utilizarea în scopuri publice sau comerciale a informațiilor prezentate pe site, inclusiv a textele, imaginile, animațiile și materialului audio, fără permisiunea scrisă a operatorului. În plus, accesul la pagină și utilizarea acesteia este supus următoarelor condiții (denumite în continuare “termeni generali”) și a tuturor legilor aplicabile. Prin accesul și utilizarea site-ului, utilizatorul acceptă pe deplin termenii și condițiile generale și acceptă că termenii și condițiile generale prevalează asupra oricărui alt acord între utilizator și operator.

CONDIȚII GENERALE

1/ Conținutul site-ului, indiferent de natura sa(fotografie, video, text, logo, imagine, etc.) este protejat independent de drepturile de proprietate intelectuală.

2/Operatorul trebuie să depune eforturi pentru a include doar informații exacte și actualizate pe pagina de web, însă operatorul nu oferă nicio garanție în acest sens și nu este responsabil pentru greșelile sau omisiunile care afectează conținutul site-ului.

INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE SUNT DISPONIBILE PENTRU UTILIZATOR ÎN STAREA PE CARE O VEDEȚI. INFORMAȚIILE AU SCOPURI INFORMATIVE, FĂRĂ CARACTER OBLIGATORIU ȘI NU POT FI CONSIDERATE CA SFATURI.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica sau a corecta informațiile puse pe site în orice moment, fără notificare prealabilă, fără nicio răspundere a operatorului, a membrilor rețelei sale sau a angajaților firmei. Operatorul nu poate garanta în niciun caz că informațiile de pe site sunt complete și va refuza să accepte orice răspundere pentru orice inexactități, defecte sau greșeli tipografice sau pentru orice pagubă cauzată de fraudă comisă de terțe părți  care ar putea fi legat de modificarea informațiilor postate pe site.

OPERATORUL NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE FAȚĂ DE PĂRȚI TERȚIENE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFICE SAU CONSECUTIVĂ DECURGÂND DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU DIN UTILIZAREA DE HIPERLINKURI ACCESOBILE DE PE ACEST SITE, INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA, PIERDERILE FINANCIARE, COMERCIALE, SAU DE ALTE NATURĂ CARE RAZULTĂ DIN PIERDEREA DATELOR DIN PROGRAME, DE GESTIONARE A INFORMAȚIILOR SAU ALTE DIN ALTE SISTEME, NICI ÎN CAZUL ÎN CARE OPERATORUL AR FI FOST ÎN MOD SPECIFIC CONȘTIENT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PIERDERI.

Responsabilitatea operatorului nu se extinde în nici un caz asupra oricărei utilizări care încalcă drepturile părților terțe, sau utilizării destinată fraudării sau nerespectării acestor condiții.

Operatorul nu oferă garanții sau reprezentări referitoare la site-urile web disponibile pe acest site. Acestea sunt destinate exclusiv comodității utilizatorului și în nici un caz nu implică faptul că Operatorul își asumă sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea altor site-uri web. Informațiile de pe acest site pot conține aluzii referitoare la produsele, serviciile, etc. ale operatorului sau linkuri către acestea disponibile sau în alte cazuri indisponibile în țara dumneavoastră.

Prin urmare, acuratețea informațiilor nu este garantată.

Astfel de referințe nu înseamnă că operatorul planifică introducerea  produselor sau serviciilor respective în țara dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare privind produsele, serviciile disponibile sau plasarea unei comenzi, contactați furnizorul local.

3/ Toate comunicările și informațiile trimise de utilizator către site, fie prin e-mail, fie prin alte mijloace, informațiile, observațiile sau sugestiile conținute în acestea sunt considerate date neconfidențiale și nu sunt protejate de niciun drept de proprietate.

Prin urmare toate datele transmise sau depuse pot fi utilizate de operator și de filialele sale în orice scop, inclusiv, printre altele, reproducerea, publicarea, transmiterea, comunicarea și difuzarea acestora.

În plus, operatorul poate utiliza în mod liber și pentru orice scop orice idee, concept, expertiză sau tehnică conținută în comunicarea utilizatorului către pagina de web, inclusiv, printre altele, dezvoltarea, fabricarea și vânzarea produselor care utilizează aceste informații.

4/Imaginile tuturor persoanelor sau locațiilor afișate pe site sunt deținute de operator sau sunt utilizate cu permisiunea proprietarului.

Utilizarea imaginilor de către utilizator sau de către orice altă persoană este strict interzisă, cu excepția cazului în care se prevede altfel în termenii generali sau în textul de pe pagină. Utilizarea neautorizată a acestor imagini poate încălca legile și reglementările privind dreptul de autor, mărcile comerciale, confidențialitatea, publicitatea și comunicarea.

5/ Mărcile comerciale, logourile și semnele distinctive (împreună: mărci) de pe aceste site sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale operatorului sau ale altor entități.

Nimic din conținutul acestui site nu poate fi interpretat ca un transfer al oricărei licențe sau al oricărui alt drept de utilizare în legătură cu marca (mărcile) înregistrată fără acordul scris al proprietarului. Cu excepția cazurilor permise în mod expres în conținutul acestei Condiții generale, utilizarea mărcilor de înregistrare sau altor informații pe această pagină este strict interzisă. Operatorul vă atrage atenția asupra faptului, că dacă este cazul, își poate revendica prin toate mijloace legale disponibile dreptul său de proprietate intelectuală.

Operatorul nu a verificat toate paginile conectate de acest site și prin urmare nu este responsabil pentru conținutul acestora. Accesul la alte pagini din afara acestui site sau accesul la alte siteuri este pe deplin responsabilitatea utilizatorului.

6/Operatorul își rezervă dreptul de a modifica sau a actualiza Termenii și Condițiile generale în orice moment. Aceste modificări și actualizări sunt obligatorii cu privire la utilizator, prin urmare, utilizator trebuie să verifice acest paragraf în mod regulat ca să verifice Termenii și Condițiile generale care i se aplică.

GOOGLE ANALYTICS

Prezenta pagina folosește Google Analytics serviciul de analiză de web furnizată de Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește și cookie-uri. Informațiile generate de cookie-urile Google despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa IP) sunt transmise și stocate de Google pe serverul său din Statele Unite ale Americii. Pe baza acestor informații, Google va evalua utilizarea paginii de web pentru a crea un rapoarte referitoare la activitățile siteului și pentru a oferi servicii suplementare în legătură cu utilizarea siteului și a internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care acesta este impus de lege, sau dacă terții sunt responsabilii pentru prelucrarea datelor pentru contul dvs. Google. Google nu va conecta adresa dvs. de IP în nici un caz la alte date acumulate de Google.

Prin utilizarea acestei pagini, sunteți de acord să acceptați gestionarea și colectarea datelor dvs. de către Google în felul și în scopul descris mai sus.

Adresele IP sunt specificate și gestionate într-un mod limitat. Prin urmare, nu există nici o modalitate de a identifica persoana respectivă pe baza analizei a utilizării siteului nostru.

Aveți posibilitatea de a renunța la cookie-urile lui Google Analytics prin utilizarea unor add-on în browserul dumneavoastră. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics oricând.

Puteți instala un add-on care va dezactiva automat Google Analytics în sistemul dumneavoastră de browser. Acest add-on va împiedica pe Goodle Analytics să stocheze date legate de vizita dumneavoastră pe site-ul nostru. Vă informăm că în cazul în care refuzați utilizarea cookie-urilor pe calculatorul dumneavoastră, sau dacă ștergeți informațiile stocate pe calculator, nu veți putea profita de anumite caracteristici necesare în anumite părți ale sistemului de navigare de pe pagina de web.